Czy mogę skopiować formularz zapisu do innej kampanii bez konieczności tworzenia go od początku? Watch video

Tak. Istnieje bardzo łatwa funkcja kopiowania formularza zapisu do innej kampanii, dzięki której nie będziesz musiał tworzyć go od początku. Aby skopiować dany formularz przejdź do Kreator Formularzy>>Formularze zapisu i kliknij w przycisk Kopiuj dostępny w kolumnie Opcje. Następnie wybierz kampanię, w której chcesz go zapisać.