Czy mogę nagrać swój webinar?

Tak. Jeśli wykupiony przez Ciebie pakiet obejmuje możliwość organizowania webinarów, oznacza to, że możesz nagrywać swoje spotkania. Opcja ta jest również dostępna przy zakupie webinarów jako dodatku (add-on) do posiadanego konta. Nagrywanie nie jest jednak możliwe w kontach testowych.

Maksymalny czas nagrywania pojedynczego webinara jest zależny od wielkości pakietu:

Webinary 100 – 2 godziny

Webinary 500 – 4 godziny

Jak nagrać webinar?

Aby rozpocząć nagrywanie, wciśnij przycisk Rec w górnym menu pokoju webinara. Gdy przycisk ten zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że webinar jest już nagrywany. Możesz rozpocząć nagrywanie jeszcze przed startem spotkania.

W celu zatrzymania nagrywania, ponownie wciśnij Rec i potwierdź chęć przerwania zapisu. Po zatrzymaniu nagranie zostanie automatycznie zapisane w formacie MP4. Jeśli poprzednie nagrywanie nie przekroczyło limitu 2-4 godzin, możesz ponownie rozpocząć nagrywanie jeszcze w trakcie tego samego spotkania.

Zwróć uwagę, że nagrywanie nie ma opcji tymczasowego zatrzymania. Każdy nagrany fragment webinara będzie dostępny jako oddzielny plik MP4.

Jeśli w trakcie trwania sesji przekroczysz limit czasu nagrywania (dostępny według wybranego pakietu), proces nagrywania nie zostanie przerwany – nie będzie jednak możliwości rozpoczęcia kolejnego, aż do czasu zwolnienia odpowiedniej ilości miejsca
w koncie.

Czy mogę pobrać nagranie webinaru?

Zapis ze spotkania można pobrać natychmiast po zakończeniu sesji nagrywania. Przejdź
do Webinary > Zarządzaj, wybierz webinar, a następnie w menu Opcje wybierz Pobierz nagranie. Jeśli w trakcie trwania spotkania wstrzymałeś i ponowiłeś nagrywanie, w nowym menu pojawi się kilka plików. Kliknij Pobierz by zapisać je na swoim komputerze.

Jak mogę zarządzać przestrzenią na nagrania?

By móc nagrywać kolejne spotkania, konieczne będzie zwolnienie miejsca w koncie GetResponse. Z tego powodu powinno się pamiętać o kontrolowaniu długości nagrań (wielkość pliku nie ma znaczenia).

Całkowita długość wszystkich nagrań nie może przekroczyć 2 lub 4 godzin (w zależności
od zakupionego pakietu). Możesz zachować w koncie kilka nagrań jednocześnie, jednak suma ich długości nie może przekroczyć dozwolonego limitu czasu.

Możesz usunąć istniejące pliki, by zwolnić przestrzeń na kolejne nagrania. Upewnij się,
że pobrałeś pliki przed usunięciem ich z konta GetResponse. Następnie wciśnij Usuń.