Jak mogę usunąć kontakty w cyklu automation?

Aby usunąć odbiorcę w cyklu automation, użyj akcji Usuń kontakt. Możesz wybrać jedną z czterech dostępnych opcji usuwania odbiorcy:

 • z co najmniej jednej kampanii
 • z obecnej kampanii i cyklu automation
 • z całego konta
 • z cyklu autorespondera w danej kampanii lub kampaniach.

Ten element pomoże Ci w zarządzaniu listą kontaktów – przykładowo: możesz usunąć odbiorców z konkretnej kampanii w momencie, gdy zapiszą się do innej. W ten sposób uzyskasz pewność, że odbiorcy są w kampanii, która najlepiej odpowiada jego potrzebom (i Twoich strategii marketingowych).

Jeśli wybierzesz opcję obecna kampania i cykl, uzyskasz dostęp do szerszej akcji. Docierając do tego elementu cyklu, odbiorca zostaje usunięty ze wszystkich kampanii, w jakich się znajduje, a także z cyklu. Aby usunąć odbiorców ze wszystkich list, wybierz akcję usunięcia go z całego konta.

Jeśli nie chcesz, by odbiorcy otrzymywali więcej wiadomości autorespondera, wybierz opcję Usuń kontakt. Możesz, na przykład, usunąć odbiorców z cyklu autorespondera w momencie, gdy zapiszą się do innego. W ten sposób kontakty pozostają w oryginalnej kampanii, ale nie otrzymują już w niej autoresponderów. Możesz wybrać, czy usunąć odbiorców z autoresponderów w co najmniej jednej kampanii.

 

Jak ustawić opcję Usuń kontakt?

Zanim zaczniesz

Pamiętaj, że usunięcie odbiorców ze wszystkich kampanii, w których się znajdują, powoduje usunięcie ich z Twojego konta. Jeśli usuniesz odbiorców z określonych kampanii, sprawdź, czy znajdują się też w innych. Podczas konfiguracji elementu pamiętaj o następujących zasadach:

 • Kontakt znajduje się tylko w jednej kampanii + Usuń z konkretnej kampanii lub usuń z obecnej kampanii i cyklu = Kontakt usunięty z konta.
 • Kontakt znajduje się dwóch lub więcej kampaniach + Usuń z konkretnej kampanii = Kontakt usunięty z wybranej kampanii. Odbiorca wciąż pozostaje w innych kampaniach.
 • Kontakt znajduje się dwóch lub więcej kampaniach + Usuń z obecnej kampanii i cyklu automation = dwa możliwe wyniki działania, w zależności od tego, jak działa cykl:
  • kontakt zostaje usunięty z jednej lub więcej kampanii, w których się znajduje w momencie, gdy dotrze do tego elementu cyklu. Odbiorca wciąż pozostaje w innych kampaniach.
  • Kontakt zostaje całkowicie usunięty z konta, jeśli akcja Usuń kontakt usuwa go ze wszystkich kampanii, w jakich się znajduje. Może się tak zdarzyć, gdy rozpoczniesz cykl wieloma warunkami, które dany użytkownik może spełnić w różnych kampaniach.

 

 1. Kliknij Marketing automation>>Stwórz cykllub użyj tego skrótu, aby otworzyć kreator cyklu. Dodaj wybrany warunek, aby rozpocząć budowanie cyklu.
 2. Gdy zdecydujesz się użyć w cyklu akcji usuwania kontaktu, dodaj do obszaru roboczego element Usuń kontakt.
 3. Przejdź do zakładki Szczegóły i skonfiguruj akcję.
 • Jeśli chcesz usunąć kontakty z wybranej kampanii, z rozwijanej listy wybierz Kampania . Następnie rozwiń listę  Kampania i wybierz odpowiednie kampanie.

 • Aby usunąć odbiorców z cyklu autoresponderów w jednej lub kilku kampaniach, wybierz z listy rozwijanej Cykle autoresponderów. Następnie rozwiń listęKampania i wybierz odpowiednie kampanie.

 • Aby usunąć odbiorców ze wszystkich list, wybierz opcję Całe konto. Uwaga: Ten element nie ma wyjścia, ponieważ tych kontaktów już nie ma na Twoim koncie, więc nie mogą przejść do żadnego dalszego elementu.

 • Jeśli chcesz usunąć odbiorców z kampanii lub cyklu, wybierz opcję Obecna kampania i cykl automation. Uwaga: Ten element nie ma wyjścia. Po dotarciu do tego miejsca cyklu, Twoje kontakty nie mogą przejść do żadnego dalszego elementu.

 

Dlaczego statystyki cyklu pokazują 0 w opcji ZAKOŃCZONE, mimo że wszyscy odbiorcy ukończyli ten cykl?

Dla zakończonego cyklu automation „0 zakończonych” w statystykach na karcie Zarządzaj cyklami automation oznacza, że odbiorcy zostali usunięci z cyklu lub konta. Każdy, kto był w cyklu, opuścił go przez element Usuń kontakt, więc w rzeczywistości nie ukończyli cyklu.