Jak mogę usunąć kontakty w cyklu automation?

Aby usunąć kontakt w cyklu automation, użyj akcji Usuń kontakt. Możesz wybrać jedną z trzech dostępnych opcji usuwania kontaktu:

 • z konkretnej kampanii,
 • z obecnej kampanii i cyklu automation,
 • z całego konta.

Ten element automatyzacji pomoże Ci w zarządzaniu bazą adresową – przykładowo: możesz usunąć subskrybentów z konkretnej kampanii w momencie, gdy zapiszą się do innej.

Element Usuń

 

W ten sposób upewnisz się, że odbiorca jest w kampanii, która najlepiej odpowiada jego potrzebom (i Twojej strategii marketingowej).

Akcja usunięcia kontaktu z obecnej kampanii i cyklu automation sprawia, że docierając do tego elementu cyklu, odbiorca zostaje usunięty ze wszystkich kampanii, w jakich się znajduje.

Jeśli zdecydujesz, że dany subskrybent nie powinien w ogóle znajdować się w Twoim koncie, wybierz akcję usunięcia go z całego konta.

 

Jak ustawić element Usuń kontakt?

 Zanim zaczniesz…

Pamiętaj, że usunięcie kontaktu ze wszystkich kampanii, do których jest zapisany sprawi, że zostanie on usunięty z całego konta. Jeśli więc chcesz usunąć odbiorcę z konkretnych kampanii, upewnij się, że znajduje się w innych kampaniach. Podczas wyboru odpowiedniej opcji usuwania subskrybenta, możesz skorzystać z poniższej „ściągi”:

 • Kontakt znajduje się tylko w jednej kampanii + Usuń z konkretnej kampanii = Kontakt usunięty z konta.
 • Kontakt znajduje się tylko w jednej kampanii + Usuń z obecnej kampanii i cyklu automation = Kontakt usunięty z konta.
 • Kontakt znajduje się dwóch lub więcej kampaniach + Usuń z konkretnej kampanii = Kontakt usunięty z wybranej kampanii. Odbiorca wciąż pozostaje w innych kampaniach.
 • Kontakt znajduje się dwóch lub więcej kampaniach + Usuń z obecnej kampanii i cyklu automation = dwa możliwe wyniki działania, w zależności od tego, jak działa cykl automation:

Kontakt zostaje usunięty z jednej lub więcej kampanii, w których się znajduje w momencie, gdy dotrze do tego elementu cyklu. Odbiorca wciąż pozostaje w innych kampaniach.

LUB

Kontakt zostaje całkowicie usunięty z konta, jeśli akcja Usuń kontakt usuwa go ze wszystkich kampanii, w jakich się znajduje. Może się tak zdarzyć, gdy rozpoczniesz cykl wieloma warunkami, które dany użytkownik może spełnić w różnych kampaniach.

 

Aby użyć akcji Usuń kontakt:

 1. Utwórz cykl automation, wybierając zakładkę Marketing Automation >> Stwórz cykl (lub użyj tego skrótu). Dodaj wybrany warunek, aby rozpocząć tworzenie cyklu automation.
 2. Gdy zdecydujesz się użyć w cyklu akcji usuwania kontaktu, wybierz i przeciągnij do obszaru roboczego element Usuń kontakt.
 3. Przejdź do zakładki Szczegóły i wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:
 • Jeśli chcesz usunąć kontakty z wybranej kampanii, z rozwijanej listy wybierz opcję Konkretna kampania. Następnie wyszukaj nazwę kampanii.

Opcja Konkretna kampania

 • Jeśli chcesz usunąć kontakty z kampanii i cyklu automation, wybierz opcję Obecna kampania i cykl automation.

Obecna ampania i cykl automation

 

Uwaga: Ten element nie ma wyjścia, które można połączyć z innym elementem. Po dotarciu do tego miejsca cyklu, Twoje kontakty nie mogą przejść do żadnego dalszego elementu.

 • Jeśli chcesz trwale usunąć kontakty ze wszystkich list mailingowych, wybierz opcję Całe konto.

Opcja Całe konto

 

Uwaga: Ten element nie ma wyjścia, które można połączyć z innym elementem. Po dotarciu do tego miejsca cyklu, Twoje kontakty nie mogą przejść do żadnego dalszego elementu.

 

Dlaczego statystyki cyklu pokazują dane „Liczba kontaktów: 0”, mimo że wszyscy odbiorcy ukończyli ten cykl?

Dla zakończonego cyklu automation, “Liczba kontaktów: 0” w statystykach oznacza, że każdy, kogo obejmował dany cykl, „opuścił go” przez element Usuń kontakt. Tacy odbiorcy nie ukończyli cyklu, ponieważ zostali z niego usunięci.