Co to jest pole zdefiniowane? Watch video

Użycie pola zdefiniowanego pozwoli Ci w łatwy sposób umieścić lub zaktualizować dane w swoich wiadomościach, które mają być takie same dla danej kampanii. Przykład: pola zdefiniowanego możesz użyć, aby umieścić w wiadomości element taki jak adres lub slogan reklamowy. Pole zdefiniowane określasz w sekcji Pola zdefiniowane. Możesz zastosować je w swoich wiadomościach jako [[pre_X]], gdzie X jest nazwą zdefiniowanego pola. Jeśli zajdzie potrzeba aktualizacji tego pola w przyszłości, przejdź do zakładki Pola zdefiniowane i nadaj nową wartość.

Sekcję Pola zdefiniowane znajdziesz po rozwinięciu listy znajdującej się pod nazwą bieżącej kampanii w prawym górnym rogu konta.

http://support.getresponse.com/pl/faq