Co to jest lista supresji? Watch video

Lista supresji pozwala Ci na dodanie adresów e-mail, które chciałbyś wyłączyć z procesu wysyłki wiadomości. Adresy możesz wpisać ręcznie lub dodać z pliku (TXT lub CSV) w sekcji Odbiorcy >> Listy supresji. Możesz wprowadzić również domenę w postaci np. @nazwadomeny.pl. Z wprowadzonych danych możesz skorzystać w procesie wysyłki newslettera w kroku Wybierz odbiorców lub Odbiorcy, klikając daną listę w Wybierz supresje.