Co to jest identyfikator formularza (REF)? Watch video

Identyfikator formularza (REF) to trzycyfrowy identyfikator pozwalający ustalić przez który formularz zapisała się dana osoba. Identyfikator nadajesz danemu formularzowi w momencie jego tworzenia. W kroku Ustawienia kreatora formularza wybierz Pokaż zaawansowane  i wpisz 3-cyfrowy kod w pole Identyfikator formularza (REF).  Ustawiając REF jako kryterium pola dodatkowego w Odbiorcy >> Szukaj Odbiorców, możesz wyszukać tych odbiorców, którym został przypisany konkretny kod identyfikacyjny i w ten sposób ustalić ile zapisów generuje dany formularz.