Co się stanie z autoresponderami wysyłanymi na podstawie akcji odbiorcy?

Od 21 lutego autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy zostaną zastąpione funkcjami marketing automation – istniejące autorespondery przekształcimy w cykle automation. Podobnie jak autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy, cykle automatyczne opierają się o logikę „jeśli…to…”. Różnica polega na tym, że zamiast używania menu rozwijanych, będziesz teraz korzystać z  warunków, filtrów i akcji.

 

 

Czy po tej zmianie będę mógł nadal korzystać z autoresponderów wysyłanych na podstawie działania odbiorcy?

 

Ta funkcja zostanie usunięta całkowicie, więc nie będziesz mógł korzystać z istniejących autoresponderów wysyłanych na podstawie akcji odbiorcy ani tworzyć nowych.

Nie martw się – marketing automation umożliwi Ci zachowanie wszystkich funkcji takich autoresponderów, a także korzystanie z dodatkowych narzędzi.

Co się stanie z moimi autoresponderami?

 

Wszystkie istniejące autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy przekształcimy w odpowiednie cykle automation. Będziesz mógł je znaleźć, wyświetlać i edytować na stronie Zarządzaj cyklami automation w Twoim koncie GetResponse. Aby do niej przejść, kliknij Marketing Automation>>Zarządzaj cyklami lub użyj tego skrótu.

Wprowadzona zmiana wpływa zarówno na aktywne, jak i nieaktywne autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy (czyli autorespondery ze statusem ON i OFF). Jeśli autoresponder wysyłany na podstawie akcji odbiorcy jest wyłączony (OFF), zastępujący go cykl również będzie niaktywny. Po wprowadzeniu aktualizacji, autorespondery zostaną usunięte ze strony Zarządzaj autoresponderami. Opcja utworzenia nowych autoresponderów wysyłanych na podstawie akcji odbiorcy nie będzie już dostępna.

 

Jak będzie wyglądać przekształcenie? Czy wymagane jest działanie z mojej strony?

 

Podczas i po aktualizacji zajdzie kilka zmian. Niektóre z nich są automatyczne. Inne będą wymagać Twojego działania.

 

Zmiany automatyczne:

  • Podczas procesu aktualizacji, automatycznie przekształcimy wszystkie Twoje autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy w cykle automation. Nie będzie mieć to wpływu na autorespondery wysyłane w określonym czasie.
  • Wszystkie powstałe cykle będą kończyć się elementem Wyślij wiadomość, który powoduje wysłanie wiadomości automation. Dzieje się tak, ponieważ autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy muszą być przekształcone w wiadomości automation.
  • Ustawienia czasu dla warunków początkowych, takich jak Email otwarty czy Link kliknięty, będą domyślnie ustawione na Nigdy. Umożliwi to śledzenie wysłanych i zaplanowanych wiadomości.
  • Funkcja celu, używana do tworzenia autorespondera Zrealizowany cel, nie jest częścią marketing automation. W jej miejsce możesz użyć  warunku Odwiedzony URL.

 

Zmiany wymagające Twojego działania:

Jeśli korzystasz z autoresponderów „Zrealizowany cel”, je również przekształcimy w cykle automation. Jedyne, co będziesz musiał zrobić sam, to zastąpić kod JavaScript na swojej stronie. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu Jak umieścić na stronie trakujący kod JavaScript?

Jeśli nie chcesz czekać na automatyczną migrację autoresponderów wysyłanych na podstawie akcji odbiorcy, możesz zacząć tworzyć cykle automation samodzielnie. Zapoznaj się z artykułem Jak przekształcić autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy?, aby dowiedzieć się więcej.

 

Korzystam już z marketing automation. Czy migracja wpłynie na moje cykle automatyczne?

 

Jeśli korzystasz z marketing automation i utworzyłeś cykle, w których wykorzystujesz warunki Link kliknięty, Email otwarty lub Email wysłany śledzące konkretny autoresponder wysyłany na podstawie akcji odbiorcy – utworzymy dla Ciebie nowy cykl. Będzie on śledzić autorespondery jako wiadomości automation. Nie musisz podejmować żadnego działania. Dwa cykle będą się wzajemnie uzupełniać.

Jeśli używasz cykli, w których wykorzystujesz te warunki do śledzenia otwarć i kliknięć dowolnej wiadomość automation, dotychczasowe autorespondery będą śledzone jako nowe wiadomości automation.

Jeśli masz cykle, w których używasz tych warunków dla dowolnego autorespondera, wstrzymamy śledzenie otwarć i kliknięć autoresponderów wysyłanych na podstawie akcji odbiorcy. Pamiętaj o tym i wprowadź konieczne aktualizacje w cyklach, aby określić typ wiadomości, jaki chcesz śledzić.

 

Jak te zmiany wpłyną na statystyki?

 

Przez pewien czas po usunięciu autoresponderów wysyłanych na podstawie akcji odbiorcy, ich statystyki będą nadal dostępne w sekcji Statystyki>>Statystyki kampanii.

Ponadto, Statystyki kampanii będą zawierać sekcję Automation z informacjami dotyczącymi wiadomości automation. Znajdą się w niej wszystkie dane o Twoich wiadomościach automation.