Co się stało z autoresponderami wysyłanymi na podstawie akcji odbiorcy?

Autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy zostały zastąpione funkcjami marketing automation – istniejące autorespondery przekształciliśmy w cykle automation. Podobnie jak autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy, cykle automatyczne opierają się o logikę „jeśli…to…”. Różnica polega na tym, że zamiast używania menu rozwijanych, możesz teraz korzystać z warunków, filtrów i akcji.

 

Czy po tej zmianie mogę nadal korzystać z autoresponderów wysyłanych na podstawie akcji odbiorcy?

Ta funkcja została usunięta całkowicie, więc nie możesz już korzystać z autoresponderów wysyłanych na podstawie akcji odbiorcy ani tworzyć nowych.

Nie martw się – marketing automation umożliwia Ci zachowanie wszystkich funkcji takich autoresponderów, a także korzystanie z dodatkowych narzędzi.

 

Co się stało z moimi autoresponderami?

Wszystkie istniejące autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy przekształciliśmy w  odpowiednie cykle automation. Możesz je znaleźć, wyświetlać i edytować na stronie Zarządzaj cyklami automation w Twoim koncie GetResponse. Aby do niej przejść, kliknij Marketing Automation>>Zarządzaj cyklami, lub użyj tego skrótu.

Wprowadzona zmiana wpłynęła zarówno na aktywne, jak i nieaktywne autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy (czyli autorespondery ze statusem ON i OFF). Jeśli autoresponder wysyłany na podstawie akcji odbiorcy był wyłączony (OFF), zastępujący go cykl również jest nieaktywny. Zaktualizowane autorespondery zostały usunięte ze strony Zarządzaj autoresponderami.

 

Jak wygląda przekształcenie? Jakie zmiany zaszły?

Podczas aktualizacji zaszło kilka zmian. Niektóre były całkowicie automatyczne, inne mogą nadal wymagać Twojego działania.

Zmiany automatyczne:

  • Podczas procesu aktualizacji automatycznie przekształciliśmy wszystkie Twoje autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy w cykle automation. Nie miało to wpływu na autorespondery wysyłane w określonym czasie.
  • Wszystkie powstałe cykle kończą się elementem Wyślij wiadomość, który powoduje wysłanie wiadomości automation. Dzieje się tak, ponieważ autorespondery wysyłane na podstawie akcji odbiorcy muszą być przekształcone w wiadomości automation.
  • Ustawienia czasu dla warunków początkowych, takich jak Email otwartyi Link kliknięty są domyślnie ustawione na Nigdy. Umożliwia to śledzenie wysłanych i zaplanowanych wiadomości.
  • Funkcja celu, używana do tworzenia autorespondera Zrealizowany cel, nie jest częścią marketing automation. W jej miejsce możesz użyć warunku Odwiedzony URL.

 

Zmiany wymagające Twojego działania:

Jeśli korzystasz z autoresponderów „Zrealizowany cel”, je również przekształciliśmy w cykle automation. Jedyne, co musisz zrobić samodzielnie, to zastąpić kod JavaScript na swojej stronie (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu Jak umieścić na stronie trakujący kod JavaScript?

 

Korzystam już z marketing automation. Czy migracja wpłynęła na moje cykle automatyczne?

Jeśli korzystasz z marketing automation i utworzyłeś cykle, w których wykorzystujesz warunki Link kliknięty, Email otwarty lub Email wysłany śledzące konkretny autoresponder wysyłany na podstawie akcji odbiorcy – utworzyliśmy dla Ciebie nowy cykl.  Śledzi on autorespondery jako wiadomości automation. Nie musisz podejmować żadnego działania. Dwa cykle uzupełniają się wzajemnie.

Jeśli używasz cykli, w których wykorzystujesz te warunki do śledzenia otwarć i kliknięć dowolnej wiadomość automation, dotychczasowe autorespondery są teraz śledzone jako nowe wiadomości automation.

 

Jak te zmiany wpływają na statystyki?

Przez pewien czas po usunięciu autoresponderów wysyłanych na podstawie akcji odbiorcy ich statystyki będą nadal dostępne w sekcji Statystyki>>Statystyki wiadomości email.

Ponadto, Statystyki kampanii zawierają sekcję Automation z informacjami dotyczącymi wiadomości automation. Znajdują się w niej wszystkie dane o Twoich wiadomościach automation.