Co oznacza checkbox “Powtarzający się”? Watch video

Jeżeli zaznaczysz to pole  w ustawienia Autorespondera typu Time-based, wówczas kolejna wiadomość będzie wysyłana za każdym razem gdy Odbiorca wykona określoną przez Ciebie akcję np. kliknie dany link.