Co to jest cykl sprzedaży?

Cykl sprzedaży to wizualna reprezentacja procesu sprzedaży (lub innego procesu biznesowego) w Twojej firmie. Elementami tworzącymi cykl sprzedaży są etapy. Przedstawiają one określone kroki w procesie. Istnieją dwa główne rodzaje etapów: otwarty i zamknięty. Najkrótszy cykl, jaki możesz utworzyć, ma jeden etap otwarty i dwa zamknięte. Najdłuższy może się składać z 17 otwartych i trzech zamkniętych etapów.

Masz do dyspozycji dwa widoki cykli sprzedaży: widok etapów i listy klientów. Pierwszy z nich umożliwia wyświetlenie całego procesu sprzedaży, edycję etapów i szczegółów klientów, a także przesuwanie określonych klientów pomiędzy etapami. Widok listy klientów pozwala wyświetlać listy klientów i wykonywać czynności zbiorcze, takie jak usuwanie wielu klientów lub przenoszenie ich pomiędzy etapami.

 

Jak utworzyć cykl sprzedaży?

Tworząc nowy cykl sprzedaży, zobaczysz szablon cyklu. Możesz wykorzystać go w istniejącej postaci lub dostosować tak, by jak najlepiej odzwierciedlał procesy w Twojej firmie. Szablon zawiera pięć etapów: trzy otwarte i dwa zamknięte. Są one oznaczone jako Nowy – kwalifikowany, Negocjacje, Oferta, Pozyskany i Utracony, ale w każdej chwili możesz zmienić nazwy, by lepiej opisywały procesy zachodzące w Twojej firmie.

Aby utworzyć cykl sprzedaży:

 1. Kliknij kolejno Pulpit >> CRM, a następnie Utwórz cykl sprzedaży.
 2. Na górze wpisz nazwę cyklu.

nazywanie cyklu sprzedaży

 1. Jeśli chcesz edytować cykl, możesz dodać lub usunąć etapy:
 • Aby dodać etapy otwarte, wybierz opcję Dodaj otwarty etap. Nowe etapy są umieszczane na początku cyklu sprzedaży.
 • Aby dodać etap zamknięty, wybierz opcję Dodaj zamknięty etap. Uwaga: Możesz dodać tylko jeden dodatkowy zamknięty etap (przykładowo: dla klientów, którzy wstrzymują się z decyzją).

dodawanie etapów

 • Aby usunąć etap, kliknij Usuń etap

usuwanie etapu

 

 1. Aby zmienić nazwę etapu, po prostu usuń tę istniejącą i wpisz nową.
 2. Kliknij Zapisz, aby zakończyć tworzenie cyklu sprzedaży.

Możesz teraz zacząć dodawać klientów do cyklu sprzedaży.

 

Czy mogę edytować istniejące cykle sprzedaży?

Możesz edytować istniejące cykle sprzedaży na stronie Zarządzaj cyklami sprzedaży. Kliknij ikonę Akcje po prawej stronie wybranego cyklu i wybierz Otwórz.

edytowanie

 

Teraz możesz:

 • dodać lub usunąć etapy, zmienić ich nazwy i kolejność (uwaga: nie można usunąć etapów Pozyskany i Utracony),
 • dodać nowych klientów,
 • sortować klientów według imienia i nazwiska, adresu email, daty kolejnej czynności i zamknięcia, opiekuna czy wartości potencjalnej sprzedaży.

 

Jeśli chcesz usunąć etap, na którym znajdują się klienci, musisz określić, czy jednocześnie usuniesz klientów, czy przeniesiesz ich do innego etapu.